Category Archives: Đồ cũ từ thiện

Đồ cũ từ thiện không phải là hoạt động thuộc lĩnh vực kinh doanh. Chúng tôi ở đây vì muốn cùng bạn chia sẻ.

Quyên góp từ thiện, đừng cho gì cả

quyên góp từ thiện

Thật sự, một món đồ cũ phần nhiều khi được trao cho người khác để có nhiều hơn hữu dụng, vẫn xứng đáng được đặt vào đấy tình cảm chân thành của người với người, giá trị của nó thậm chí không thể đong đếm được bằng những thước đo vật chất. Những tình cảm ấy, đối với ý nghĩa tình nguyện, chính là tình thương.
Đúng vậy,
Quyên góp từ thiện, đừng cho gì cả…