Tủ trà sữa cũ

1,300,000

Tủ trà sữa bằng gỗ thông có mái nhỏ, đèn điện được gắn sẵn rất thuận tiện.