Bàn làm việc văn phòng thanh lý 98%

750.000

Thing Store vừa về kho 1 bàn văn phòng hiệu Hoà Phát còn rất mới.

Giá gốc tại website Hoà Phát là: 1.240k, giá tại Thing Store, chỉ 750k.

Hết hàng