Hiển đang ngồi

15,000 12,500

Khuyến mãi lớn.

Ma nơ canh dáng ngồi i như thật.

Phù hợp để tiệm cơm, quán nước mía ven đường.

Còn mới 90%, không còn zin.

Cập nhật: Hiển đang dỗi, không chịu đi làm