Quầy bar cũ thanh lý

2.700.000

Quầy bar cũ đạt 90% chất lượng so với mới, nhưng giá chỉ bằng một nửa.

Hết hàng